Sosyal Simgeler

Pages

21 Mayıs 2013 Salı

Maraş Otunun Hammaddesi NedirMaraş ağız otunun ham maddesi Nicotiana rustica L. çok yüksek derecede ( %9) nikotin içermesi sebebiyle dikkat çekmektedir. Dünyada altmış farklı tütün çeşidinin olduğu bilinmektedir. Ancak bunun sadece iki tanesi zirai ve endüstriyel amaçla üretilmektedir. Bunlar Nicotiana tobaccum L. ve Nicotiana rustica L. türleridir. Nicotiana rustica L.’ nin kurutulmuş yaprakları sigara ,tömbeki ve maraş otu olarak adlandırılan tütün formlarının yapımında kullanılmaktadır. Alkaloid kompozisyonları bakımından Nicotiana rustica L. ile sigaralık kültür tütünü olan Nicotiana tobaccum L. arasında belirgin bir farklılık gözlenmemekle birlikte Nicotiana rustica L.nin nikotin oranının Nicotiana tobaccum L.’den 6-10 kat daha yüksek olduğu bilinmektedir

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder